Zadávanie zákaziek

/Zadávanie zákaziek

Zadávanie zákaziek

Zrealizované

**************

Názov zákazky: Nákup stavebného  materiálu  – výzva a príloh na stiahnutie

Zákazka zverejnená dňa:  19.12.2014

Zverejnil: Ladislav Timčo

*

Názov zákazky : Predloženie cenových ponúk “ Predaj stravných lístkov“ – výzva na stiahnutie

Zákazka zverejnená dňa:  16.12.2014

Zverejnil: Ladislav Timčo

*

Názov zákazky: Personálne náklady pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“

Zákazka zverejnená dňa 08.07.2013

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky„Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Dubovica „

Zákazka zverejnená dňa 07.10.2013

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky :  Zabezpečenie procesu VO  pre projekt pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“

Zákazka zverejnená dňa 20.01.2014

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky :  Predloženie cenových ponúk “ Predaj stravných lístkov“

Zákazka zverejnená dňa:06.02.2014

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky :   Propagačno-publicitné predmety  pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10″MuĽuDu“

Zákazka zverejnená dňa:014.02.2014

Zverejnil: Bystrík Hudák

2018-08-06T21:45:41+02:00