Monthly Archives: november 2018

//november

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2018-12-03T08:37:52+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 1.  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  3.12.2018   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2018-12-03T08:37:52+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2018-11-29T10:21:15+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 12.12.2018 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2018-11-29T10:21:15+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-11-09T16:56:53+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 11.11.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 13.30  hod. (čas odchodu o  0 hod.)     Dubovica   -  Ľubotice Dorast - voľno .2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 00  hod. (čas odchodu 00   hod.)  Dubovica  -  Žiaci  - voľno  2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 00  hod.  (čas odchodu 00  hod.)  *      -   Dubovica

Najbližšie futbalové zápasy2018-11-09T16:56:53+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-11-02T16:31:00+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 4.11.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 13.30  hod. (čas odchodu o  0 hod.)     Dubovica   -  Chmiňany  Dorast - voľno .2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 00  hod. (čas odchodu 00   hod.)  Dubovica  -  Žiaci  - voľno  2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 00  hod.  (čas odchodu 00  hod.)  *      -   Dubovica

Najbližšie futbalové zápasy2018-11-02T16:31:00+00:00