Yearly Archives: 2018

/2018

Najbližšie futbalové zápasy

2018-10-26T16:40:55+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 28.10.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.00  hod. (čas odchodu o  0 hod.)     Dubovica   -  Pečovská Nová Ves Dorast 27.10.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 14.00  hod. (čas odchodu 00   hod.)  Dubovica  - Uzovce Žiaci  - voľno  2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 00  hod.  (čas odchodu 00  hod.)  *      -   Dubovica [...]

Najbližšie futbalové zápasy2018-10-26T16:40:55+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-10-19T16:21:35+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 21.10.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.00  hod. (čas odchodu o 13.00  hod.)     Torysa  -  Dubovica  Dorast 20.10.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 14.00  hod. (čas odchodu 12.30   hod.)   Gregorovce  - Dubovica  Žiaci  21.10.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 10.00  hod.  (čas odchodu 00  hod.)         *       Dubovica - Rožkovany  [...]

Najbližšie futbalové zápasy2018-10-19T16:21:35+00:00

Pozvánka

2018-10-17T07:48:46+00:00

Milí naši dôchodcovia, Pri príležitosti  októbra mesiaca  úcty k starším,  prijmite  pozvanie na kultúrno spoločenské posedenie spojené s občerstvením, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2018  o 17.00  hod. v kultúrnom dome. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.Prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa [...]

Pozvánka2018-10-17T07:48:46+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-10-12T15:51:04+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 14.10.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.30  hod. (čas odchodu o   hod.)     Dubovica - Hermanovce  Dorast 13.10.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 14.30  hod. (čas odchodu 13.45   hod.)   Rožkovany - Dubovica  Žiaci  13.10.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu 14.00  hod.)  *      Krivany - Dubovica 

Najbližšie futbalové zápasy2018-10-12T15:51:04+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-10-05T16:07:48+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 7.10.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.30  hod. (čas odchodu o  13.15 hod.)     Gregorovce  - Dubovica  Dorast - voľno 2018 (Sobota) – Začiatok zápasu00  hod. (čas odchodu 0   hod.) - Dubovica   Žiaci   7.10.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 11.30  hod.  (čas odchodu 00  hod.)  *      Dubovica - Brezovička 

Najbližšie futbalové zápasy2018-10-05T16:07:48+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-09-28T15:27:46+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 30.09.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.00  hod. (čas odchodu o  0 hod.)     Dubovica   - Uzovský Šalgov Dorast 29.09.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu 14.00   hod.)  Pečovská Nová Ves  - Dubovica   Žiaci   29.9.2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 10.00  hod.  (čas odchodu 9.00  hod.)  *     Torysa   -   Dubovica [...]

Najbližšie futbalové zápasy2018-09-28T15:27:46+00:00

Oznam pre majiteľov psov

2018-09-27T08:37:37+00:00

Obec Dubovica  v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : - zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej [...]

Oznam pre majiteľov psov2018-09-27T08:37:37+00:00

Najbližšie futbalové zápasy

2018-09-21T15:06:05+00:00

“A” –  mužstvo dospelých 23.09.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.00  hod. (čas odchodu o  13.30 hod.)    Vyšná Šebastová - Dubovica Dorast 22.09.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 13.00  hod. (čas odchodu 00   hod.)  Dubovica -   Kamenica  Žiaci   .2018 ( Sobota) Začiatok zápasu o 15.00  hod.  (čas odchodu   hod.)  *     Dubovica

Najbližšie futbalové zápasy2018-09-21T15:06:05+00:00

Obnova chodníkov Dubovica

2018-09-21T15:01:15+00:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova chodníkov - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany IČO: 00326992 DIČ: 2020711440 Ladislav [...]

Obnova chodníkov Dubovica2018-09-21T15:01:15+00:00