Monthly Archives: február 2019

//február

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-02-21T09:48:45+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 3.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25.02.2019   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-02-21T09:48:45+00:00

Územný plán obce

2019-02-19T11:51:56+00:00

ÚPN – O  Dubovica Doprava obec[pdf] Doprava – RO [ pdf ] Energetika – obec  [pdf] Intravilán obce [ pdf] Kataster  [ pdf] Ochrany prírody tvorba krajiny  [ pdf] Rekreačná oblasť [ pdf] Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb – RO [ pdf] Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb –  obec  [ pdf] Správa [ pdf] Širšie  vzťahy [ pdf] Voda, energetika – RO  [pdf] Voda – obec [ pdf] Záber  PPF [pdf] Záväzná časť  [ pdf]

Územný plán obce2019-02-19T11:51:56+00:00

Faktúry 2019

2019-05-09T13:27:16+00:00

Január           -    Zoznam TU Február         -    Zoznam TU Marec             -   Zoznam TU  Apríl               -    Zoznam TU       Máj                  -   Zoznam   Jún                  -   Zoznam  Júl                    -   Zoznam August            -   Zoznam September    -   Zoznam Október          -  Zoznam November      -  Zoznam December    -     Zoznam

Faktúry 20192019-05-09T13:27:16+00:00

Voľby do Europského parlamentu 2019

2019-03-28T09:54:19+00:00

Rozhodnutie  z 1. februára 2019  o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m   voľby doEurópskeho [...]

Voľby do Europského parlamentu 20192019-03-28T09:54:19+00:00

Bowlingový turnaj – 2019

2019-02-04T09:01:06+00:00

Vyhodnotienie bowlingového  turnaja  - 2019 Kategória deti do 15 rokov  Dievčatá: Frederika Molčanová        169 bodov Lenka Harenčárová          166 bodov Viktória Kyseľová             157 bodov Chlapci: Kyseľa Jozef                     177 bodov Olekšák Kristián    [...]

Bowlingový turnaj – 20192019-02-04T09:01:06+00:00