Daily Archives: 4. februára 2019

Voľby do Europského parlamentu 2019

2019-05-27T08:00:56+00:00

Rozhodnutie  z 1. februára 2019  o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m   voľby doEurópskeho [...]

Voľby do Europského parlamentu 20192019-05-27T08:00:56+00:00