Daily Archives: 2. decembra 2019

Verjná vyhláška – oznámenie

2019-12-02T15:18:25+00:00

OZNAM pre vlstníkov poľovných pozemkov  Poľovnícke združenie Kamenná so sídlom v Červenici oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, že bude vyplácať nájomné za užívanie poľovných pozemkov  …..verejná vyhláška 

Verjná vyhláška – oznámenie2019-12-02T15:18:25+00:00