Daily Archives: 3. marca 2020

Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov

2020-03-03T08:16:57+00:00

OÚ Prešov , PaLO ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozmkoého vlastníctva, pozemkových úpravách nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav  k.u. Kamenica Nariadenie konania  o začatí pozemkových úprav  Zverejnené: 3.3.2020

Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov2020-03-03T08:16:57+00:00

Pozemkové úpravy – Kamenica

2020-03-03T08:14:36+00:00

OÚ Prešov , PaLO ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozmkoého vlastníctva, pozemkových úpravách nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav  k.u. Kamenica Nariadenie konania  o začatí pozemkových úprav  Zverejnené: 3.3.2020

Pozemkové úpravy – Kamenica2020-03-03T08:14:36+00:00