Monthly Archives: máj 2020

//máj

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

2020-05-07T12:04:57+00:00

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území  SR a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza kk zvýšenému riziku vzniku požiarov.  Na základe vyššie uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 06.04.2020  "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" ----- Vyhlásenie  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru2020-05-07T12:04:57+00:00