Daily Archives: 23. júna 2020

Oznam

2020-06-23T08:58:31+00:00

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie  Oznámenie o uložení úradnej zásielky pre adresáta: Daniela Baňas Oznámenie o uložení zásielky  si môžete [...]

Oznam2020-06-23T08:58:31+00:00

Oznam

2020-06-23T08:52:40+00:00

Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku v obci Dubovica zverejnené: 23.06.2020    

Oznam2020-06-23T08:52:40+00:00