Monthly Archives: september 2020

//september

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-09-25T15:20:37+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 11.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  02.10.2020  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-09-25T15:20:37+00:00