Daily Archives: 10. septembra 2020

Verjná vyhláška

2020-09-10T11:30:08+00:00

Verejná vyhláška -  oznámenie o začatí zlúčeného a územného  stavebného konania  k stavbe rodinného domu p.č. KN-C 645/18 k.u. Dubovica  Zverejnené: 10.9.2020

Verjná vyhláška2020-09-10T11:30:08+00:00