Daily Archives: 20. októbra 2020

Verjná vyhláška

2020-10-20T16:16:38+02:00

ODS  - Lipany, ul Za traťou - Vodovodná  šachta  Podľa § 26 odst. 2 správneho poriadku toto ohlásenie drobnej stavby má charakter verejnej  vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní Zverejnené: 20.10.2020

Verjná vyhláška2020-10-20T16:16:38+02:00

Verjná vyhláška

2020-10-20T10:36:50+02:00

Verejná vyhláška -  oznámenie o začatí zlúčeného a územného  stavebného konania  k stavbe rodinného domu p.č. KN-C 645/18 k.u. Dubovica  Zverejnené: 20.10.2020

Verjná vyhláška2020-10-20T10:36:50+02:00