Monthly Archives: január 2021

//január

Objednávky 2021

2021-03-01T09:09:48+02:00

Číslo objednávky:  /2021Popis: Cena:  €Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky:  9/2021Popis: Programove vybavenie  na rok 2021 Cena: 144,96 €Identifikačné údaje dodávateľ: IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 15.2.2021Dátum zverejnenia: 18.2.2021 Číslo objednávky: e mail /2021Popis: FFP2 [...]

Objednávky 20212021-03-01T09:09:48+02:00

Zmluvy za rok 2021

2021-03-03T16:08:53+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Dodatok č. 4  Uzavrel:  MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava IČO: 42181810 vz. SIEA, Bajkalská 27, Bratislava,00002801 a Obec Dubovica Popis: Zmena hodnot merateľných ukazovateľov  Dátum uzavretia: 3.3.2021 [...]

Zmluvy za rok 20212021-03-03T16:08:53+02:00