Daily Archives: 28. júla 2021

Verjná vyhláška

2021-07-28T15:53:47+02:00

Územnému konaniu   "Polyfunkčný objekt Dubovica "  V E R E J N Á V Y H L Á Š K A podľa § 33 ods.1 a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť P. Timka podľa § 36a ods.4 Zverejnené:  28.07.2021 [...]

Verjná vyhláška2021-07-28T15:53:47+02:00