Monthly Archives: jún 2022

//jún

Zverejnenie oznamu

2022-06-10T10:27:50+02:00

Prejednania dedičstva  Dubovica 216,  vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva na úradnej tabuli Obce Dubovica v lehote do 31.07.2022. Ponukové konanie na predaj nehnuteľného majektku

Zverejnenie oznamu2022-06-10T10:27:50+02:00