Yearly Archives: 2023

/2023

VV – začtie kolaudačného konania

2023-12-18T17:01:57+02:00

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania návrh na kolaudáciu časti stavby „Novostavba drevenice, Dubovica“, SO 01 Vlastný objekt – drevenica D1 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Zverejnené:18.12.2023

VV – začtie kolaudačného konania2023-12-18T17:01:57+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2023-12-08T14:50:21+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023  o 18.30 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2023-12-08T14:50:21+02:00

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica

2023-10-26T09:41:16+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu predsedu PSK“ Výzva:                             Výzva predsedu PSK 2023 Program:                         KULTÚRA Druh výdavku:                 Bežné výdavky Názov projektu:            [...]

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica2023-10-26T09:41:16+02:00

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

2023-10-23T13:54:23+02:00

„Riešenie migračných výziev v obci Dubovica “ Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI) bolo Obci Dubovica schválený Nenávratný finančný príspevok: vo výška finančnej podpory z EÚ: 5 200,00 EUR  

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine2023-10-23T13:54:23+02:00

Oznam – Lipany ÚPN- M

2023-10-04T09:22:54+02:00

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na § 3 [...]

Oznam – Lipany ÚPN- M2023-10-04T09:22:54+02:00

Oznam

2023-10-03T10:56:31+02:00

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie  Oznámenie o uložení úradnej zásielky pre adresáta: Daniela Baňas Oznámenie o uložení zásielky  si môžete [...]

Oznam2023-10-03T10:56:31+02:00

Zlepšenie propagácie klubu

2023-09-20T14:40:43+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2023 bola Futbalovému klubu Dubovica  schválna výška dotácie: Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2023 Program:                           Šport Druh výdavku:                  [...]

Zlepšenie propagácie klubu2023-09-20T14:40:43+02:00