Daily Archives: 22. mája 2023

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2023-05-24T08:01:51+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 4.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2023  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2023-05-24T08:01:51+02:00