Daily Archives: 15. apríla 2024

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2024-04-15T15:12:01+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.04.2024  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2024-04-15T15:12:01+02:00