Propagačno-publicitné predmety  pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10″MuĽuDu“

O B E C    D U B O V IC A

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Zadávanie zákaziek na uskutočnenie dodávky tovaru:

 

  • Propagačno-publicitné predmety projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky:

  • propagačno-publicitné predmety projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
  • publikácia tradičných jedál- Dvojjazyčná publikácia tradičných jedál, výstup projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
  • publicita a informovanosť- označenie projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013:

– informačná tabuľa- 1 ks

– pamätná tabuľa po ukončení realizácie projektu- 1 ks

 Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Bystrík HUDÁK, starosta obce

Tel. č.: 051/4572047

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť  Propagačno-publicitné predmety    TU

Zverejnil: Bystrík Hudák dňa 14.02.2014

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:07+02:00