Nezaradené

/Nezaradené

Objednávky 2021

2021-01-23T11:33:08+02:00

Číslo objednávky:  /2021Oznam-celoplošné_testovanie Popis: Cena:  € Identifikačné údaje dodávateľ:  Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky:  /2021 Popis: Cena:  € Identifikačné údaje dodávateľ:  Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: 3 /2021 Popis: Objednávame u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií posypovým [...]

Objednávky 20212021-01-23T11:33:08+02:00

Zmluvy za rok 2021

2021-01-22T18:58:48+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom  Uzavrel: Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov , IČO: 37886827 [...]

Zmluvy za rok 20212021-01-22T18:58:48+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-06-26T07:18:27+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-06-26T07:18:27+02:00

Faktúry 2020

2020-12-31T10:07:41+02:00

Január           -    Zoznam TU Február         -    Zoznam TU Marec             -   Zoznam TU Apríl               -    Zoznam TU      Máj                  -   Zoznam TU Jún                  -   Zoznam TU  Júl                   -   Zoznam TU August            -   Zoznam TU September     -   Zoznam TU Október           -   Zoznam TU November      -   Zoznam TU December      -    Zoznam TU

Faktúry 20202020-12-31T10:07:41+02:00

Zmluvy 2020

2020-12-30T13:13:36+02:00

Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k  Zmluve o nájme nebyt. priestorovUzavrel:Peter Roba, Dubovica 237, IČO 17152542 a Obec Dubovica Popis: Predĺženie doby nájmu do rekonštrukcie Dátum uzavretia: 30.12.2020         Dátum zverejnenia: 30.12.2020 Názov zmluvy : Dodatok č. 1 Zmluve o správe majetku Uzavrel: Základná škola, Dubovica 190, IČO: 42029511 a Obec Dubovica Popis: Výmena  [...]

Zmluvy 20202020-12-30T13:13:36+02:00

Objednávky 2020

2020-12-17T15:30:59+02:00

  Číslo objednávky: 54/2020 Popis: súbor dokumentácie  a poradenskú činnosť a to VZNč. 4/2020, čestné prehlášenie o kompostovaní a inf. o komp. pre obyvateľov  Cena: 30,00 € Identifikačné údaje dodávateľ: RNDr.Radomír Babiak PhD, Štúrová 230/117, Spišská Stará Ves, IČO: 48139572  IČO: 14274086 Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: 6.12.2020 Dátum [...]

Objednávky 20202020-12-17T15:30:59+02:00

Výstavba detského ihriska

2019-08-30T13:45:31+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva  V Ý Z V U na predkladanie ponúk zákazky „Výstavba detského ihrisko Dubovica " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA [...]

Výstavba detského ihriska2019-08-30T13:45:31+02:00

Územný plán obce

2019-02-19T11:51:56+02:00

ÚPN – O  Dubovica Doprava obec[pdf] Doprava – RO [ pdf ] Energetika – obec  [pdf] Intravilán obce [ pdf] Kataster  [ pdf] Ochrany prírody tvorba krajiny  [ pdf] Rekreačná oblasť [ pdf] Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb – RO [ pdf] Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb –  obec  [ pdf] Správa [ pdf] Širšie  vzťahy [ pdf] Voda, energetika – RO  [pdf] Voda – obec [ pdf] Záber  PPF [pdf] Záväzná časť  [ pdf]

Územný plán obce2019-02-19T11:51:56+02:00