Nezaradené

/Nezaradené

Zmluvy za rok 2023

2023-01-26T15:22:59+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve  o nakladaní s KO Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovksá 1735 Trenčín, IČO: 34115901   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:26.01.2023 Dátum zverejnenia: 26.01.2023 Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní finančného príspevku [...]

Zmluvy za rok 20232023-01-26T15:22:59+02:00

Objednávky 2023

2023-01-24T08:28:48+02:00

  Číslo objednávky: 3/2023 Popis: Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych vzťhov  k pozemku 642/8, k.u. Dubovica  Cena: 375,00  € Identifikačné údaje dodávateľ:  GEODUS s.r.o., Nám. slobody 79, 083 01 Sabinov  Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992 Dátum vyhotovenia objednávky: 11.1.2023 Dátum zverejnenia: 20.1.2023 Číslo objednávky:2 /2023 Popis: Obedy pre zmestnancov Cena:  4000,00 € [...]

Objednávky 20232023-01-24T08:28:48+02:00

Faktúry 2022

2023-01-20T15:02:23+02:00

Január          - Zoznam TU Február        - Zoznam TU Marec           - Zoznam TU Apríl              - Zoznam TU Máj                - Zoznam TU Jún                - Zoznam [...]

Faktúry 20222023-01-20T15:02:23+02:00

Objednávky 2022

2023-01-09T11:24:48+02:00

  Číslo objednávky: 62 /2022Popis: čistenie kanálov Cena:  288,00 €Identifikačné údaje dodávateľ: MP KANAL, s.r.o., Košická 5, IČO: 46306056Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 16.12.2022Dátum zverejnenia: 16.12.2022 Číslo objednávky: 61 /2022Popis: materiál k traktoru Zetor , vyzutie a obutie na disk Cena:  249,53 €Identifikačné údaje dodávateľ: Slavko JURKO, JS [...]

Objednávky 20222023-01-09T11:24:48+02:00

Zmluvy za rok 2022

2023-01-12T17:02:55+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Zmluva o dielo Uzavrel: Interbau s.r.o., Brezovica 520 a Obec Dubovica Popis: "Údržba miestnych komunikácií v obci Dubovica“  Dátum uzavretia: 19.12.2022   Dátum zverejnenia:19.12.2022 Názov zmluvy : Zmluva o Elektronickej službe  Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48, Bratislava, IČO: [...]

Zmluvy za rok 20222023-01-12T17:02:55+02:00

Faktúry 2021

2022-02-08T23:46:27+02:00

Január   -    Zoznam TU Február -   Zoznam TU Marec     -   Zoznam TU  Apríl       -   Zoznam TU Máj         -   Zoznam TU  Jún         -    Zoznam TU  Júl          -   Zoznam TU      August   -    Zoznam  TU   September -Zoznam TU Október [...]

Faktúry 20212022-02-08T23:46:27+02:00

Objednávky 2021

2022-05-06T16:07:22+02:00

  Číslo objednávky:  703-010-1659914318/2021Popis:  Led vianočný projektorCena:  23,74 € Identifikačné údaje dodávateľ: Donoci s.r.o., Pražská 2532/4 Blansko, IČO: 45739569Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 22.12.2021Dátum zverejnenia: 27.12.2021 Číslo objednávky: 61  /2021Popis: Vyhotovenie geomet. plánu -  odčlenenie pozemkov Cena: 840,00 €Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS s.r.o., Nám. slob. 79, Sabinov, IČO: [...]

Objednávky 20212022-05-06T16:07:22+02:00

Zmluvy za rok 2021

2022-05-05T18:34:48+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia: Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Rastislav Cifra,  Dubovica 339 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 730/7   Dátum uzavretia: 21.12.2021  Dátum zverejnenia: 27.12.2021 Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Helena Havrilová,  Čordáková 1217/34, Košice  a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/22  [...]

Zmluvy za rok 20212022-05-05T18:34:48+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+02:00