Nezaradené

/Nezaradené

Objednávky 2024

2024-03-12T13:52:56+02:00

Číslo objednávky:/2024 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: 11/2024 Popis: divadelné predstavenie k MDŽ Cena:   340,00 € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Natália Daňková, Petrovany 111, 08253 Petrovany,IČO: 54541719  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, [...]

Objednávky 20242024-03-12T13:52:56+02:00

Zmluvy 2024

2024-04-08T15:55:33+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:    Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Úrazové poistenie  Uzavrel: Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 81105, iČO: 31595545  a Obec Dubovica Popis: Úrazové poistenie UoZ   Dátum uzavretia:  8.4.2024  Dátum zverejnenia: 8.4.2024 Názov zmluvy : Nájomná zmluva - bar Uzavrel: FK Dubovica, [...]

Zmluvy 20242024-04-08T15:55:33+02:00

Faktúry 2023

2024-01-02T12:27:23+02:00

Január   -  Zoznam TU  Február  -  Zoznam TU Marec       - Zoznam TU  Apríl          - Zoznam TU Máj            - Zoznam TU Jún             - Zoznam TU Júl              - Zoznam TU August       - [...]

Faktúry 20232024-01-02T12:27:23+02:00

Zmluvy za rok 2023

2024-01-16T12:01:14+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Uzavrel: Ing. Viera Hudáková,Toryská 4, 04011 Košice IČO : 30660611   a Obec Dubovica Popis: audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za príslušný rok zostavenej v zmysle zákona oúčtovníctve,  audit konsolidovanej účtovnej závierky [...]

Zmluvy za rok 20232024-01-16T12:01:14+02:00

Objednávky 2023

2024-01-12T14:32:02+02:00

    Číslo objednávky: 46/2023 Popis:  obed  pre zamestnancov ukončenie roka  Cena:  63,00 € Identifikačné údaje dodávateľ:  RE+MONT s.r.o., Torysa 360, IČO: 36443531 Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992 Dátum vyhotovenia objednávky: 11.12.2023 Dátum zverejnenia: 11.12.2023 Číslo objednávky: 45/2023 Popis: zaisťovací čap Cena: 36,00 € Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Martina Soľaničová - Sola-Tech, [...]

Objednávky 20232024-01-12T14:32:02+02:00

Faktúry 2022

2023-01-20T15:02:23+02:00

Január          - Zoznam TU Február        - Zoznam TU Marec           - Zoznam TU Apríl              - Zoznam TU Máj                - Zoznam TU Jún                - Zoznam [...]

Faktúry 20222023-01-20T15:02:23+02:00

Objednávky 2022

2023-01-09T11:24:48+02:00

  Číslo objednávky: 62 /2022Popis: čistenie kanálov Cena:  288,00 €Identifikačné údaje dodávateľ: MP KANAL, s.r.o., Košická 5, IČO: 46306056Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 16.12.2022Dátum zverejnenia: 16.12.2022 Číslo objednávky: 61 /2022Popis: materiál k traktoru Zetor , vyzutie a obutie na disk Cena:  249,53 €Identifikačné údaje dodávateľ: Slavko JURKO, JS [...]

Objednávky 20222023-01-09T11:24:48+02:00

Zmluvy za rok 2022

2023-01-12T17:02:55+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Zmluva o dielo Uzavrel: Interbau s.r.o., Brezovica 520 a Obec Dubovica Popis: "Údržba miestnych komunikácií v obci Dubovica“  Dátum uzavretia: 19.12.2022   Dátum zverejnenia:19.12.2022 Názov zmluvy : Zmluva o Elektronickej službe  Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48, Bratislava, IČO: [...]

Zmluvy za rok 20222023-01-12T17:02:55+02:00