Nezaradené

/Nezaradené

Faktúry 2024

2024-05-31T13:53:32+02:00

Január -  Zoznam TU Február -Zoznam TU Marec -    Zoznam TU Apríl -      Zoznam TU Máj -       Zoznam TU 

Faktúry 20242024-05-31T13:53:32+02:00

Objednávky 2024

2024-06-10T13:27:26+02:00

Číslo objednávky:/2024 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky:15/2024 Popis:  hrad, Maša a medveď Cena:  239,00 € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ZABAVKA s.r.o., K Surdoku 1, Prešov? IČO: 52572285 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, IČO [...]

Objednávky 20242024-06-10T13:27:26+02:00

Zmluvy 2024

2024-05-15T16:04:01+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:    Dátum zverejnenia: Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena Uzavrel: VSD a.s. Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361   a Obec Dubovica Popis:  Vecné bremeno  CKN 672/6  Dátum uzavretia:10.1.2024    Dátum zverejnenia: 15.4.2024 Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel: Peter Fedák, [...]

Zmluvy 20242024-05-15T16:04:01+02:00

Faktúry 2023

2024-01-02T12:27:23+02:00

Január   -  Zoznam TU  Február  -  Zoznam TU Marec       - Zoznam TU  Apríl          - Zoznam TU Máj            - Zoznam TU Jún             - Zoznam TU Júl              - Zoznam TU August       - [...]

Faktúry 20232024-01-02T12:27:23+02:00

Zmluvy za rok 2023

2024-01-16T12:01:14+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Uzavrel: Ing. Viera Hudáková,Toryská 4, 04011 Košice IČO : 30660611   a Obec Dubovica Popis: audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za príslušný rok zostavenej v zmysle zákona oúčtovníctve,  audit konsolidovanej účtovnej závierky [...]

Zmluvy za rok 20232024-01-16T12:01:14+02:00

Objednávky 2023

2024-01-12T14:32:02+02:00

    Číslo objednávky: 46/2023 Popis:  obed  pre zamestnancov ukončenie roka  Cena:  63,00 € Identifikačné údaje dodávateľ:  RE+MONT s.r.o., Torysa 360, IČO: 36443531 Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992 Dátum vyhotovenia objednávky: 11.12.2023 Dátum zverejnenia: 11.12.2023 Číslo objednávky: 45/2023 Popis: zaisťovací čap Cena: 36,00 € Identifikačné údaje dodávateľ: Ing. Martina Soľaničová - Sola-Tech, [...]

Objednávky 20232024-01-12T14:32:02+02:00

Faktúry 2022

2023-01-20T15:02:23+02:00

Január          - Zoznam TU Február        - Zoznam TU Marec           - Zoznam TU Apríl              - Zoznam TU Máj                - Zoznam TU Jún                - Zoznam [...]

Faktúry 20222023-01-20T15:02:23+02:00

Objednávky 2022

2023-01-09T11:24:48+02:00

  Číslo objednávky: 62 /2022Popis: čistenie kanálov Cena:  288,00 €Identifikačné údaje dodávateľ: MP KANAL, s.r.o., Košická 5, IČO: 46306056Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 16.12.2022Dátum zverejnenia: 16.12.2022 Číslo objednávky: 61 /2022Popis: materiál k traktoru Zetor , vyzutie a obutie na disk Cena:  249,53 €Identifikačné údaje dodávateľ: Slavko JURKO, JS [...]

Objednávky 20222023-01-09T11:24:48+02:00

Zmluvy za rok 2022

2023-01-12T17:02:55+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Zmluva o dielo Uzavrel: Interbau s.r.o., Brezovica 520 a Obec Dubovica Popis: "Údržba miestnych komunikácií v obci Dubovica“  Dátum uzavretia: 19.12.2022   Dátum zverejnenia:19.12.2022 Názov zmluvy : Zmluva o Elektronickej službe  Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48, Bratislava, IČO: [...]

Zmluvy za rok 20222023-01-12T17:02:55+02:00