Verejne obstaravanie

/Verejne obstaravanie

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

2022-09-26T16:24:32+02:00

V týchto dňoch prebieha verejné obbstarávanie link:  https://iszu.uvo.gov.sk/oznamenia/odoslane Predmetom zákazky je stavebná úprava bývalého MNV na polyfunkčný objekt. Budova bude plniť funkciu polyfunkcie, kde na 1NP bude vytvorený priestor pre obchodnú prevádzku, miestnosť pre stretávanie občanov obce a zázemie bytov. Na 2.NP sa budú nachádzať priestory bytov.Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou pre stavbu: [...]

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 3412022-09-26T16:24:32+02:00

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

2022-09-26T15:51:56+02:00

Verejné obstrávanie na obnovu ciest link: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=444951&Zona=M Predmet zákazky: „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 725, SO 02 – Obnova miestnej komunikácie na [...]

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.2022-09-26T15:51:56+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+02:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-06-26T07:18:27+02:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-06-26T07:18:27+02:00

Výstavba detského ihriska

2019-08-30T13:45:31+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva  V Ý Z V U na predkladanie ponúk zákazky „Výstavba detského ihrisko Dubovica " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA [...]

Výstavba detského ihriska2019-08-30T13:45:31+02:00

Obnova chodníkov Dubovica

2018-09-21T15:01:15+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova chodníkov - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany IČO: 00326992 DIČ: 2020711440 Ladislav [...]

Obnova chodníkov Dubovica2018-09-21T15:01:15+02:00

Výmena umelého trávnika Dubovica

2018-09-21T14:49:17+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku - Dubovica  " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany [...]

Výmena umelého trávnika Dubovica2018-09-21T14:49:17+02:00

Obnova materskej škôlky, Dubovica

2018-08-06T21:34:42+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova materskej škôlky zvýšenie energetickej účinnosti budov  stavebné práce " Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 [...]

Obnova materskej škôlky, Dubovica2018-08-06T21:34:42+02:00

Stavebný dozor pre projekt : „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov“

2018-08-06T21:35:50+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :  Stavebný dozor pre projekt :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov" Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 [...]

Stavebný dozor pre projekt : „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov“2018-08-06T21:35:50+02:00

Obnova materskej škôlky, Dubovica

2018-08-06T21:37:12+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova materskej škôlky" Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 Lipany IČO: 00326992 DIČ: 2020711440 Ladislav Timčo, [...]

Obnova materskej škôlky, Dubovica2018-08-06T21:37:12+02:00