Verejne obstaravanie

/Verejne obstaravanie

Informácia a publiciata pre investičnú akciu

2018-08-06T21:38:21+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie cenovej ponuky predmet zákazky  : Vykonanie informovania a publicity   pre investičnú akciu :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Kontaktné miesto pre získanie [...]

Informácia a publiciata pre investičnú akciu2018-08-06T21:38:21+02:00

Stavebný dozor pre investičnú akciu

2018-08-06T21:38:27+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie cenovej ponuky predmet zákazky  : Vykonanie stavebného dozoru  pre investičnú akciu :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC [...]

Stavebný dozor pre investičnú akciu2018-08-06T21:38:27+02:00

Zabezpečenie externého riadenia projektu

2018-08-06T21:41:55+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany   Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na predmet zákazky  : Zabezpečenie externého riadenia projektu „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Kontaktné miesto pre získanie informácií: OBEC DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190 082 71 [...]

Zabezpečenie externého riadenia projektu2018-08-06T21:41:55+02:00

Súhrne správy

2023-06-28T14:42:40+02:00

ROK 2023 Súhrná správa za  I polrok  2023 Súhrná správa za  II polrok  2023 ROK 2022 Súhrná správa za I.Q 2022 Súhrná správa  II. Q 20202 Súhraná správa III. Q 2022 Súhraná správa IV. Q 2022 ROK 2021 Súhrná správa za I.Q 2021 Súhrná správa  II. Q 20201:  Súhraná správa III. Q 2021: podľa [...]

Súhrne správy2023-06-28T14:42:40+02:00

Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb

2018-08-06T21:51:19+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb:   Personálne náklady pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013“ 1.    „Zabezpečenie pozície koordinátora projektu 2.    “Zabezpečenie pozície administrátora projektu” 3.    „Zabezpečenie pozície finančného [...]

Zadávanie zákaziek na uskutočnenie služieb2018-08-06T21:51:19+02:00

Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb

2018-08-06T21:51:39+02:00

OBEC    DUBOVICA Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb „Zabezpečenie procesu VO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre projekt „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany ako verejný obstarávateľ podľa [...]

Zadávanie zákazky na uskutočnenie služieb2018-08-06T21:51:39+02:00