Chodník do Lipian – II. etapa

/Chodník do Lipian – II. etapa

Chodník do Lipian – II. etapa

V rámci  II. etapy výstavby chodníka  Dubovica – Lipany sa v roku 2015 pokračovalo  s výstavbou od č. domu  3 až po mostík  pri ihrisku cca 150 m2 .  Povrchová voda sa zviedla do  potrubia –korugovaných rúr, ktoré sú umiestnené  pod chodníkom. Urobili sa tri  šachty, aby v prípade upchatia rúr sa dali prečistiť. Aby sme zabránili zosunu hliny na chodník postavil sa oporný múrik.  Upravili sa vstupy pred č. d. 7.5,3,2, 376,389. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti premávky a zdravia občanov  z dôvodu odvodnenia chodníka a cesty v zákrute do Lipian urobili sa dve priepusty popod chodník a voda sa zviedla rúrami do potoka.    Náklady na výstavbu chodníka vo výške cca 3.200,- €   sa financujú z rozpočtu  obce.

 

 

2018-08-06T21:44:12+02:00