Dubovicki jurmak 2023

/Dubovicki jurmak 2023

Dubovicki jurmak 2023

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2023 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie:

Výzva:                               Výzva poslancov PSK  2023
Program:                           Kultúra
Podprogram:                    2.3. – Kultúra – bežné výdavky
Druh výdavku:                   bežné
Názov projektu:                Dubovicki jurmak 2023
Výška dotácie :                  4.000,- eur /slovom:
štyritisíc eur/
Termín realizácie
projektu:                           24.6.2023

Číslo zmluvy:                   849/2023/OPR

Predkladaným projektom DUBOVICKI JURMAK 2023, ktorý sa uskutoční v sobotu 24.6.2023 chceme zabezpečiť zachovanie tradície organizovania tradičného podujatia v obci a v regióne hornej Torysy. Toto podujatie nadväzuje na skoršiu tradíciu organizovania jarmokov v danom regióne, kde bude prezentovaná ľudová hudba, ľudový tanec, moderná hudba. Jednotlivé vstupy kultúrneho programu budú obohatené ľudovým rozprávačom a pre deti detské atrakcie, možnosť ochutnať tradičnú kuchyňu. Jarmok je lákadlom nie len pre občanov obce, ale aj návštevníkov zo širokého okolia, vytvára možnosť na stretnutia, spomienky a prináša tradičnú kultúru bližšie k ľuďom vo forme tanca, spevu a hudby. Kultúrne podujatie a sprievodné aktivity sú bezplatné pre všetkých návštevníkov jarmoku.  

   

2023-07-21T09:06:16+02:00