Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

7.05.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 10.30  hod.
(čas odchodu      hod.)

Dubovica- Drienov

Dorast voľno

 (Sobota) – Začiatok zápasu  o .00  hod. (čas odchodu    hod.)

 Dubovica   

Žiaci  

7.05.2017 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o   13.30 hod.  (čas odchodu 00   hod.)

Dubovica – Kamenica

2018-08-06T21:38:07+02:00