Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

11.06.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00  hod.
(čas odchodu o 16,00  hod.)

Kamenica – Dubovica

Dorast voľno

2017 () – Začiatok zápasu  o   hod. (čas odchodu 00   hod.)

 Dubovica  –

Žiaci  

11.06.2017 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o   15.00 hod.  (čas odchodu   hod.)

Dubovica – Rožkovany 

2018-08-06T21:36:32+02:00