Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

9.10.2016 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.00  hod.  (čas odchodu   hod.)

 Dubovica – Vyšná Šebastová

Dorast

8.10.2016 (Sobota) – Začiatok zápasu  o 14.30  hod. (čas odchodu   hod.)

Dubovica – Rožkovany

Žiaci  

 8.10.2016 (Sobota)  Začiatok zápasu o 15.00   hod.  (čas odchodu  14.00 hod.)

 Kamenica -Dubovica  

2018-08-06T21:44:32+02:00