Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

29.10.2017 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.00  hod.
(čas odchodu o   hod.)

Dubovica – Nemcovce

Dorast

 28.10.2017 (Sobota) – Začiatok zápasu  14.00  hod. (čas odchodu    hod.)

Dubovica – Veľký Šariš   

Žiaci  

29.10.2017 ( Sobota) Začiatok zápasu o  11.00 hod.  (čas odchodu   hod.)

Dubovica – Krivany 

2018-08-06T21:33:48+02:00