Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

15.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.30  hod.
(čas odchodu o 00 hod.)

  • Dubovica – Uzovský Šalgov  

Dorast

14.4.2018 (Sobota) – Začiatok zápasu 15.00  hod. (čas odchodu    hod.)

  • Dubovica  – Uzovce 

Žiaci  

15.04.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 12.30  hod.  (čas odchodu 00  hod.)

 Dubovica – Šarišské Sokolovce – Uzovce

2018-08-06T21:30:57+02:00