Najbližšie futbalové zápasy

/Najbližšie futbalové zápasy

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých

7.10.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.30  hod.

(čas odchodu o  13.15 hod.)

  •     Gregorovce  – Dubovica 

Dorast – voľno

2018 (Sobota) – Začiatok zápasu00  hod. (čas odchodu  hod.)

  • – Dubovica  

Žiaci  

7.10.2018 ( Nedeľa) Začiatok zápasu o 11.30  hod.  (čas odchodu 00  hod.)

 *      Dubovica – Brezovička 

2018-10-05T16:07:48+02:00