Objednávky 2013

/Objednávky 2013

Objednávky 2013

Číslo objednávky:  predtlač /2013
Popis: objednávka  tlačív na daň z nehnuteľnosti

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29, Bratislava , IČO: 31363091
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  03.1.2013
Číslo objednávky: 1 /2013
Popis:
Objednávame u Vás posyp MK podľa potreby na základe telefonického zavolania
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SaÚC PSK,  Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 02.1.2013
Číslo objednávky: 2/2013
Popis:
Objednávamé si u Vás audítorské služby za rok 2012 a konsolidáciu  za rok 2011-2012  v cene 1920,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Audana Audit s.r.o., Svätoplukova 12, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 03.01.2013
Číslo objednávky: 3/2013
Popis:
Objednávka snehovej frézy s príslušenstvom
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mountfield SK,s.r.o.  Červenej armády 1, Martin, IČO: 36377147
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  13.02.2013
Číslo objednávky: 4/2013
Popis:
Objednávka kultúrneho vystúpenia „Kandráčovici + Kandráčová+ Poráčová na deň 29.6.2013 o 16,30 hod. Dohodnutá cena 1000,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ondrej Kandrač, Mojzesová 7  Košice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:18.02.2013
Číslo objednávky: predtlač /2013
Popis:
Objednávka stravných lístkov v počte 186 ks  – 3,60/ks
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Sodexo Pass SR s.r.o., Priemyselná 1/A, Bratislava, IČO: 35741350
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 2801.2013
Číslo objednávky: 5/2013
Popis:
Objednávka termohlavic a údržba vodovodu v MŠ
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Miloš Semančík, EKOTHERM, Dubovica 150
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 28.01.2013
Číslo objednávky: 6/2013
Popis:
Materiál pre stolný tenis poťahy, drevo, puzdro
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Valuch Róbert, Bajzová 2420/27, Žilina
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 25.01.2013
Číslo objednávky:  e-mail/2013
Popis:
Update programového vybavenia  agendy obecného úradu na rok 2013. Podsystémy FA, IM, PO, EO,DA
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ifosoft@ifosoft.sk
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:04.02.2013
Číslo objednávky: 7/2013
Popis:
Objednávka kameniva a piesku podľa potreby na základe tel. objednania  počas roka 2013
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
PHB, s.r.o., Železničná 11, Lipany IČO: 36479349
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky
: 6.2.2013
Číslo objednávky: 8/2013
Popis: Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru a vypracovanie technického postupu búracích prác chata Liptov v cene 500,00 €

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ORIM-TREND, 17.novembra Sabinov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.02.2013
Číslo objednávky: 9/2013
Popis: Objednávka cementu na výrobu zámkovej dlažby  celoročne

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
STAV-MAJO, Železničná 11, Lipany,
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.02.2013
Číslo objednávky: 136/2013
Popis: Hudobná produkcia  na kultúrno spoločenské podujatie pri príležitosti MDŽ v cene 120,00 bez DPH

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Štefan Sýkora, Spišské Podhradie
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
04.03.2013
Číslo objednávky: 10/2013
Popis: Objednávka kancelárskeho nábytku cena 953,00 €

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Miroslav Žvanda, Šarišské Dravce
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
07.03.2013
Číslo objednávky: 11/2013
Popis:
Objednávka drveného kameniva 0-8  vrátane dopravy
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
C.M.R. Slovakia s.r.o. Bardejovská 13, Ľubotice, IČO: 31721079
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
17.04.2013
Číslo objednávky: 12/2013
Popis:
Oprava spojky hasičského vozidla Škoda 706  LIAZ
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SUC PSK, Jesenského 14, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
16.05.2013
Číslo objednávky: 13/2013
Popis:
Piesok na výrobu dlažby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
PHB, s.r.o. Kamenica 110, 082 71 Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  
22.05.2013
Číslo objednávky: 14/2013
Popis:
Oprava 7 tonovej vlečky – príprava STK
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Marian Adamko, Hermanovce
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.5.2012
Číslo objednávky: 15/2013
Popis:
Zapožičanie vibračnej platne – výstavba chodníka
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Domáce potreby, s.r.o., Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.05.2013
Číslo objednávky: 16/2013
Popis:
Oprava miestneho rozhlasu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Peter Červeňák, Dubovica 39, 082 71  Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.05.2013
Číslo objednávky: 17/2013
Popis:
Vodorovné značenie prechodu pre chodcov
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LINE, s.r.o. Pod Kalváriou 19, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.06.2013
Číslo objednávky: 18/2013
Popis:
Ubytovanie a stravovanie  pre delegaciu z Wišniewa  v cene 54,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
MXM spol. s.r.o. Drienica 29
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.05.2013
Číslo objednávky: 19/2013
Popis:
Oprava rozhlasovej ústredne  – MRV 1100
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Alena Sedláková SEAK, Odborárska 22, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.06.2013
Číslo objednávky:20 /2013
Popis:
Objednávame u Vás novú rozhlasovú ústredňu s montážou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Šoltys Jaroslav ,  Miaš,  Fričkovce 164
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  24.06.2013
Číslo objednávky:21 /2013
Popis:
Objednávame u Vása vypracovanie „Monitorovacej správy k projektu „Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce Dubovica“  cena dohodu 50,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ing.Martin Jaržembovský , Stará Ľubovňa
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 2.07.2013
Číslo objednávky: 22/2013
Popis:
Objednávame u Vás  cartidge – Xerox
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Telcob Ivan Bondra Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky:23 /2013
Popis:
Vypracovanie znaleckého posudku na hotel Holcija
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ing.Michal Malina znalec, Kratka 1669/6 Stropkov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:19.07.2013
Číslo objednávky: 24/2013
Popis:
Objednanie rohoži na miestne komunikácie
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Lipkov, s.r.o. Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 31.07.2013
Číslo objednávky: 25/2013
Popis:
Objednanie úprav plochy pre stavebný odpad  cena 50,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Milan Kordiak, Dubovica 44
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 2.8.2013
Číslo objednávky: 28/2013
Popis:
Objednávame u Vás zhotovenie tabuliek – plastové  „Detské ihrisko“
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LINPO, s.r.o. Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 5.8.2013
Číslo objednávky: 29/2013
Popis:
Objednanie opravy miestneho rozhlasu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Peter Červeňak, Dubovica 39
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 31/2013
Popis:
Ondrej Karabinoš Dubovica 179
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Objednanie elektro – montážnych prác v MŠ Dubovica
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 20.08.2013
Číslo objednávky: 26/2013
Popis:
Objednanie prepravu osôb Dubovica Ľubotín
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Jozef Reišteter ml. Hviezdoslavová 398/49, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 26.07.2013
Číslo objednávky: 27/2013
Popis:
Objednanie guľášu pre FK v počte 64 osôb
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
RE+MONT , s.r.o. Torysa 360
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 11.08.2013
Číslo objednávky: 32/2013
Popis: Vypracovanie GP k pozemku 699/18

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Štefan Varga Geodetické práce Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 4.9.2013
Číslo objednávky: 35/2013
Popis:
Drvené kamenivo 0-8 vrátane dopravy
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, Bardejovská 13, Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 30.09.2013
Číslo objednávky: 33/2013
Popis:
Tovar – vybavenie kuchyne KD podľa výberu (poháre)
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Stanislav Pribula, Bardejovská 25, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 19.9.2013
Číslo objednávky: 34/2013
Popis:
Oprava plynového kotla
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ekotherm, Miloš Semančík, Dubovica 150
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 24.09.2013
Číslo objednávky:37/2013
Popis:
Oprava tlačiarne
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Ivan Bondra Telcob Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 3.9.2013
Číslo objednávky: 38/2013
Popis:
Domáce potreby s.r.o. Lipany
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Drobný tovar podľa výberu
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 3.9.2013
Číslo objednávky: 40/2013
Popis:
Vypracovanie dokladov k VO – „Živičná úprava MK v obci cena  dohodou 400,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mgr. Miroslav Kovalik ORIM, 17 novembra 73 Sabinov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 4.10.2013
Číslo objednávky: 41/2013
Popis:
Objednávame u Vás tovar podľa dodacieho listu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Domáce potreby s.r.o. Sladkovičoá 3, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 1.10.2013
Číslo objednávky: 42/2013
Popis:
Vyhotovenie tabuliek a kalendárov
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LIMPO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 8.10.2013
Číslo objednávky:43 /2013
Popis:
Vypracovanie štúdie pre projekt – bytovka
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
GEP Štefan Varga, Boženy Nemcovej 12 Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 10.10.2013
Číslo objednávky: 44/2013
Popis:
Sieť  multifunkčné ihrisko
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SPORTIKA SK, s.r.o., Sliačska 10 Bratislava
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 14.10.2014
Číslo objednávky: 45/2013
Popis:
Tovar podľa  potreby pre stolný oddiel
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Róber Valuch  Bajzova 2420/27 Žilina
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 14.10.2013
Číslo objednávky: 46/2013
Popis:
Vyspravenie  výtlkov na MK po zimnom období cena cca 1311,34 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13 Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 14.10.2014
Číslo objednávky: 47/2013
Popis:
Spevnenie krajníc MK  drveným  kamenivom hr. do 100 mm v cene 3,50 /m2
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, Bardejovská 13, Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 19.112013
Číslo objednávky: 48/2013
Popis:
Posypový materiál 0-4 9t aj s dopravou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
CMR Slovakia, Bardejovská 13, Ľubotice
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 49/2013
Popis:
Kamenné rúry 2 ks
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mirex armatúry  Železničná 11, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky:50/2013
Popis:
Objednávame u Vás tovar  pre stolný tenis (botasky)
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
3b, s.r.o., Sabinovská 151 prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 51/2013
Popis:
Aktualizácia dokumentácie BOZP
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
R.D.TERCH, Radoslav Dugas, Jarovnice 246
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 52/2013
Popis:
Posypový  materiál na zimnú údržbu ciest
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Správa a údržba ciest  PSK, Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
16.12.2013
Číslo objednávky: 53/2013
Popis:
Oprava verejného osvetlenia v obci  s dodaním materiálu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Hrabčak Ladislav Ing. elektromontáže, Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.12.2013
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:09+02:00