Obnova materskej škôlky, Dubovica

/Obnova materskej škôlky, Dubovica

Obnova materskej škôlky, Dubovica

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

 

Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova materskej škôlky“

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Ladislav Timčo, starosta obce

Tel. č.: 051/4572 047

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť  TU

Príloha č. l

Príloha č. 2

 

Zverejnil: Ladislav Timčo dňa 25.05.2017

2018-08-06T21:37:12+02:00