Oprava požiarnej zbrojnice

/Oprava požiarnej zbrojnice

Oprava požiarnej zbrojnice

V roku 2016 sa začalo s opravou požiarnej zbrojnice. Odstránila sa  veža, ktorá sa nakláňala a ohrozovala bezpečnosť a majetok občanov.  Vyrovnala sa podlaha  a dala nová podlaha z PVC a dlažby, vymenili sa okná, dvere a brána, Prerobila sa elektroinštalácia, vystierkovali vnútorné steny a omaľovali sa. Z vonkajšej  strany sa natiahlo lepidlo, sieťka a fasádna farba, odvodnila  sa celá budova. Natiahol sa molitan a osadili striešky nad  nové dvere a bránu. Náklady cca   6230,- €  boli financované z rozpočtu obce.

Veríme, že aj tým prispejeme k obnove činnosti dobrovoľného hasičského zboru.

2018-08-06T21:47:05+02:00