Oznam

/Oznam

Oznam

dovoľujeme si Vás informovať, že Okresný úrad Sabinov zverejnil: Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.

Preto žiadame všetkých žiadateľov, ktorí majú za cieľ realizovať projekty, ktoré sú v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, aby v termíne od 02.07. – 30.07.2020 doručili svoje vyplnené žiadosti na Okresný úrad Sabinov, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov. Všetky žiadosti o regionálny príspevok musia byť na tomto formulári: Príloha 2 – Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#metodicke-usmernenia-a-statuty ).

Viac informácií nájdete na webovom sídle Okresného úradu Sabinov: https://www.minv.sk/?rozvoj-okresu-sabinov-dokumenty.

2020-07-07T13:56:49+02:00