Oznam – poľovníckeho združenia

/Oznam – poľovníckeho združenia

Oznam – poľovníckeho združenia

Poľovnícke združenie Žiabky Dubovica  v súlade so zákon č. 274/2009  v znení neskorších predpisov ako užívateľ  poľovného revíru je povinný  dohodnúť s užívateľom pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd  spôsobených zverou a na zveri. Viac informácii vo výzve

2018-08-31T01:40:07+02:00