Oznam pre chovateľoch

/Oznam pre chovateľoch

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  oznamujeme chovateľom v súvislosti so zhoršujúcou situáciou vo výskyte Afrického moru ošípaných – bolo potvrdené nové ohnisko u diviakov v lokalite Geraltov. Európska komisia  prijala nové rozhodnutie s cieľom zamedziť šíreniu nákazy a rozhodla o vytvorení novej infikovanej a vysokorizikovej oblasti do ktorej spadá aj naša obec.

Dezinfekčné prípravky

2020-11-13T15:46:08+02:00