Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

/Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice oznamuje občanom  prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadenia vysokého napätia  a to :

17.2.2017   úsek od č.d. 41 po č.d. 90  a    od č. d. 173   po č. d. 213
               od 12:00 hod        do 15:30 hod.

22.2.2017   úsek celá chatová oblasť okolo hotela Holcia
               od 11:30 hod        do 15:00 hod.

24.2.2017   úsek od č.d. 91 po č.d. 172    a  č. d. 421
               od 08:00 hod        do 11:00 hod.

24.2.2017   úsek od č.d. 1 po č.d. 40  a    od č. d. 214   po č. d.  408
               od 11:00 hod        do 14:30 hod.

2018-08-06T21:40:55+02:00