Poľovnícke združenie – Žliabky

/Poľovnícke združenie – Žliabky

Poľovnícke združenie – Žliabky

Poľovnícke združenie  Žliabky  Dubovica  sa obracia so žiadosťou o súčinnosť pri  pri ochrane poľnohospodárskych kultúr  pred ich zničením poľovnou zverou

viac informácii:  Žiadosť o súčinnosť 

2018-08-06T21:34:15+02:00