Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 6 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  8.11.2019   o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka 

2019-11-04T12:02:33+00:00