Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 4 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.05.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka 

2019-05-10T10:28:47+00:00