Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka 

2020-01-22T08:28:40+02:00