Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 10 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  16.07.2020  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

2020-07-12T12:32:05+00:00