Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 19 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  05.03.2022  o 16.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

2022-02-28T08:47:26+02:00