Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 15zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  05.06.2017   o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

2018-08-31T01:39:55+02:00