Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

/Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 13zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  08.12.2016   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

2018-08-31T01:39:57+02:00