Loading...
Domov
Domov2018-11-11T03:06:50+00:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

SMS POMOC 112_uprava_final2

Les

 Zmena cestovného poriadku od 1.5.2018

Cestovný poriadok 

 

Cestovný poriadok linky 708404  platný od 1.5.2018.

Popis zmeny:

časová úprava jazdy u spoja č. 121,43,33,124,46,52,

AKTUALITY

25.05. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 27.05.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00  hod. (čas odchodu o  0 hod.)   [...]

18.05. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 20.05.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00  hod. (čas odchodu o 15.30 hod.) [...]

11.05. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 13.05.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 10.30  hod. (čas odchodu o 00 hod.) [...]

4.05. 2018

Materiály na prerokovanie v OZ

Na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dubovici  bude prerokovaný : Návrh záverečného účtu Obce Dubovica [...]

4.05. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 06.05.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.30  hod. (čas odchodu o 15.00 hod.) [...]

27.04. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 29.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.00  hod. (čas odchodu o  hod.) Dubovica  [...]

20.04. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 22.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.00  hod. (čas odchodu o 14.45 hod.) Torysa [...]

13.04. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 15.04.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 15.30  hod. (čas odchodu o 00 hod.) Dubovica [...]