Loading...
Domov
Domov2020-02-21T16:51:48+00:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

Občianske združenie Super Očko Vás pozýva na zdravotnícku akciu
BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU

Viac informácií o akcií sa dočítate v letáku 

OZNAM

VSD a.s oznamuje občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území obce a to nasledovne :
Dubovica 353      a časť obce Dubovica z TS 5 –      chatová oblasť okolo Holcije:

        11. marec 2020      od 11:30 hod.     –     do 14:30 hod.

VSD a.s. Košice

OZNAM

SAD Prešov, a.s. dáva do povedomia občanom platný cestovný priadok  linky 708404 Lipany-Dubovica-Ďačov  platný od 15.12.2019

Cestovný poriadok 

OZNAM

pre chovateľov ošípaných

Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov  ošípaných – teda aj u záhumienkových chovov – pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú. Postup registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR       https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Informačné letáky o povinnosti registrácie sú dostupné na webovskej stránke- https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Postup_RCH.pdf

Viac informácii v priloženom letáku 

OZNAM

pre vlstníkov poľovných pozemkov

 Poľovnícke združenie Kamenná so sídlom v Červenici oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, že bude vyplácať nájomné za užívanie poľovných pozemkov  …..viac informácií

OZNAM

o určení  otváracích hodín na Zbernom mieste

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica   na základe podnetov od občanov prerokovalo a schválilo  od 20.8.2019   otváracie hodiny na  Zbernom mieste  – horný koniec a to v mesiacoch:

marec až október:

streda od 15.00 hod.   –   do 18.00 hod.

piatok  od 15.00 hod.  –   do 18.00 hod.

sobota od 10.00 hod.  –   do 13.00 hod.

november  až  február:

streda od 14.00 hod.   –   do 16.00 hod.

sobota od 10.00 hod.  –   do 13.00 hod.

SMS POMOC 112_uprava_final2

AKTUALITY

27.04. 2019

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 13.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému [...]

1.02. 2019

Bowlingový turnaj – 2020

Vyhodnotienie bowlingového  turnaja  - 2020 Kategória deti do 15 rokov  Dievčatá: Katka [...]

24.01. 2019

Usmernenie k chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa usmernila postup registrácie chovov ošípaných, v ktorých sa chová maximálne 1 [...]

9.11. 2018

Najbližšie futbalové zápasy

“A” –  mužstvo dospelých 11.11.2018 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 13.30  hod. (čas odchodu o  0 hod.)   [...]