Referendum2023-02-08T10:16:01+02:00

Referendum  2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.  Referendum sa koná od 07.00 h  do 22.00 h

Vyhlásenie referenda k 21.1.2023   

Utvorenie volebných okrskov

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Oznam

e-mailová  adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu   –    info@obecdubovica.sk

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej vol. komisie-vzor tlačiva 

Zverejnené 8.11.2022

Podávanie žiadosti o voľbu poštou 

Zverejnené 9.11.2022

Oznam

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie : info@obecdubovica.sk

Zverejnené: 10.11.2022

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023