Demografické údaje2018-08-31T01:39:47+02:00

Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2014 – trvalý pobyt
1476
Muži 746
Ženy 730
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 279
vek  16-18 rokov 64
vek  19-60 muži 453
vek  19-60 ženy 433
vek nad 60 muži 110
vek nad 60 ženy 137

Počet obyvateľov

r.2011 r.2012 r.2013 r.2014
Počet obyvateľov
1503 1492 1493 1476
Prechodný pobyt
7  6
Narodení 12 13 17 15
Zomrelí 11 16 14 19
Prisťahovaní 10 12 13 8
Odsťahovaní 27 22 13 25
Počet sobášov 10 12 9 14