Rekonštrukcia KD2018-08-31T01:39:46+02:00

Rekonštrukcia kultúrneho domu

 • základný kameň KD bol položený v roku 1989, výstavba sa konala v akcii „Z“
 • bola to jednoduchá jednopodlažná budova s veľkou halou, javiskom, soc. zariadením, kuchyňou, priestormi pre kancelárie a zasadacou miestnosťou
 • do volebného programu pre roky 2007-2010, bola zapracovaná rekonštrukcia KD na viacúčelový dom
 • tento návrh bol aj bodom rokovania na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a v roku 2007, kedy bol aj schválený návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie.
 • následne v roku 2007 bol vyhlásený „ Program cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013 medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou
 • na základe týchto skutočností sme hľadali partnerov na túto spoluprácu. Pomocnú ruku nám podal primátor mesta Lipany p. Ing. Eduard Vokal a projektová managerka ZOHT p. Ing. Danka Bednárová
 • našli sme partnerov na poľskej strane Gmina  Muszyna, a na slovenskej obec Ľubotín a obec Dubovica
 • po uzatvorení partnerských zmlúv sme začali pracovať na spoločných projektov „Polyfunkčné domy v Muszyne, Ľubotíne a Dubovici“. Tieto projekty boli podané v októbri r. 2008 na VUC
 • v roku 2009 projekt bol úspešný
 • rekonštrukcia kultúrneho domu sa začala 4.10.2009
 • slávnostné otvorenie bolo 5.11.2010
 • v budove sa nachádzajú priestory pre  obecný úrad, archív  viacúčelová hala, kuchyňa, centrálna kotolňa, priestory pre bowlingové dráhy, biliard, izba poľských tradícií , zasadacia miestnosť, počítačová miestnosť pre mládež a dôchodcov

Gáléria s fotkami z rekonštrukcie

Dokumenty

Kronika Muľudu

[pdf]

Koncepcia spolupráce [doc]

Stránka projektu: http://www.muludu.muszyna.pl/