Verejná vyhláška – „Novostavba rekreačnej chaty“

/Verejná vyhláška – „Novostavba rekreačnej chaty“

Verejná vyhláška – „Novostavba rekreačnej chaty“

Verejná  vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania  a stavebného konania  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976  pre stavbu     „Novostavba  rekreačnej chaty“  

2018-08-31T01:39:53+02:00