Verejná vyhláška – „Novostavba – Zrubová chata“

/Verejná vyhláška – „Novostavba – Zrubová chata“

Verejná vyhláška – „Novostavba – Zrubová chata“

Verejná  vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania  a stavebného konania  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 39 a  ods. 4 zákona č. 50/1976  pre stavbu     „Novostavba  – Zrubová   chata“  

2018-08-31T01:39:52+02:00